Resurser och referenser

Guidelines for Using Activated Sludge Models

 

Applications of Activated Sludge Models

 

Methods for Wastewater Characterization in Activated Sludge Modeling

Anaerobic Digestion model no. 1

Activated Sludge models ASM1, ASM2, ASM2d and ASM2

Benchmarking of Control Strategies for Wastewater Treatment Plants

Mathematical Modeling and Computer Simulation of Activated Sludge Systems

JASS – Java based Activated Sludge process Simulator

JASS är en webbaserad processimulator som har utvecklats som ett pedagogiskt verktyg vid Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet. JASS har använts inom avloppsreningskurser för både studenter på universitet och för driftspersonal och finns tillgänglig gratis via länken under JASSswe för den som är intresserad. För att kunna köra simulatorn krävs det att du har installerat Java och att du har lagt till http://www.it.uu.se/research/project/jass/ till listan över webbplatsundantag under filken Säkerhet i Javas kontrollpanel. JASS fungerar endast i webbläsare som fortfarande har stöd för JAVA-applets, exempelvis Internet Explorer.

Referenser

Brdjanovic, D., Meijer, S., Lopez-Vazquez, C., Hoijmans, C., van Loosdrecht, M. (2015). Applications of Activated Sludge Models. IWA Publishing, London, UK.

Fujie, K., Sekizawa, T., Kubota, H. (1983). Liquid mixing in activated sludge aeration tank. J. Ferment. Technol. 61(3), 295–304.

Hauduc, H., Gillot, S., Rieger, L., Ohtsuki, T., Shaw, A., Takács, I., Winkler, S. (2009). Activated sludge modelling in practice – An international survey. Water Science and Technology, 60(8), 1943-1951.

Jeppsson, U. (1996). Modelling aspects of wastewater treatment processes. Lund Institute of Technology, ISBN 91-88934-00-4

Melcer, H., Dold, P., Jones, R., Bye, C., Takacs, I., Stensel, D., Wilson, W., Sun., P, Bury, S. (2003). Methods for Wastewater Characterization in Activated Sludge Modeling, Water Environment Federation, Alexandria, USA.

Rieger, L., Gillot, S., Langergraber, G., Ohtsuki, T., Shaw, A., Takacs, I., Winkler, S. (2012). Guidelines for Using Activated Sludge Models, IWA Scientific and Technical Report No. 22, IWA Publishing, London, UK.

Roeleveld, P.J., van Loosdrecht, M., (2002). Experience with guidelines for wastewater characterization in The Netherlands. Water Science and Technology, 45(6), 77-87.