Modelleringsworkshop

Dynamiska processmodeller för avloppsreningsverk är kraftfulla verktyg för processoptimering och design, men används i dagsläget endast i liten omfattning i Sverige. För att sprida kunskap om nyttan med processmodellering och öka användningen av dessa verktyg driver RISE SVU-projektet ”Processmodellering vid svenska avloppsreningsverk – Kunskapssammanställning och barrier buster” (SVU 18-121).

Inom projektet välkomnar vi nu till en tvådagars workshop på temat. Under workshopen kommer vi att ge en kort introduktion till processmodellering, visa på goda exempel där modellering har använts i Sverige, utföra en fallstudie för hur man ska tänka vid uppstart av ett modelleringsprojekt samt visa exempel på programvaror som kan användas.

Datum: 22 – 23 Maj 2019

Plats: RISE Research Institutes of Sweden, Cleantech Park, Gjuterigatan 1D, 582 73 Linköping

Sista anmälningsdag: 15 maj 2019

Avgift: 400 kr per deltagare (inkl. fika och lunch dag 1).

Syfte: Höja kunskapsnivån om nyttan med modellering på svenska avloppsreningsverk genom att lyfta fram befintlig kunskap, visa på goda exempel och sprida kunskapen kring praktisk användning av modellering.

Målgrupp: Processingenjörer och driftpersonal vid avloppsreningsverk samt konsulter som har intresse av att lära sig mer om nyttan med användning av processmodeller för avloppsreningsverk.

Anmälan: Anmälan till workshopen är nu stängd. 

Preliminärt innehåll:

Dag 1 – 2019-05-22

Tid Aktivitet
10:00 – 10:30 Uppstart och välkomnande
10:30 – 12:00 Introduktion till processmodellering
12:00 – 13.00 Lunch
13:00 – 13:30 Nytta och fördelar med användning av processmodeller – introduktion
13:30 – 14:00 Presentation av Gryaabs processmodell, användningsområden och nytta
14:00 – 14:30 Presentation av Linköpings processmodell, användningsområden och nytta
14:30 – 15:00 Fikapaus
15:00 – 17:00 Fallstudie Lidköpings nya ARV – skapande av projektdefinition för modelleringsprojekt (arbete i mindre grupper)
19:00 Gemensam middag för de som önskar (på egen bekostnad!)

Dag 2 – 2019-05-23

Tid Aktivitet
09:00 – 12:00 Test och genomgång av olika programvaror för process-modellering